JOGI NYILATKOZATA

Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni.

A www.mkb.hu és a www.kivalosagokklubja.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat.

Az Internet biztonsága - Felelősség

Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB Zrt.) weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az MKB Zrt. nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

Az MKB Zrt. weboldalain elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az MKB Zrt. nem vállal felelősséget, az általa nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit az MKB Zrt. bankfiókjaiban, illetve az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett üzletszabályzatai és kondíciós listái tartalmazzák

Szerzői jog

Az MKB Zrt. weboldalain elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag az MKB Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni, a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.

Bejelentkezés