Ösztönözd a jót, hogy erős legyen, sarkalld az erőset, hogy nemes legyen!


A Kiválóságok Klubját a MKB Bank Zrt. alapította és társalapítóként felkérte a magyar közélet, jószolgálat, kultúra, tudomány, sport, üzleti élet és további területek jeles képviselőit azon szilárd meggyőződéstől vezetve, hogy az általuk egyénileg képviselt tudás, hatékonyság és tetterő együtt megsokszorozódik, és nagy dolgokat visz véghez.
A felkérés elfogadásával e személyek lettek a Kiválóságok Klubja alapító tagjai

Hisszük, hogy a klubtagok inspirálják egymást, s inspirációt nyernek egymástól. Így nem csupán saját tehetségükkel, de közös erővel is támogathatják azt a közeget, melyből kiemelkedtek, mely az eredményeik miatt magas elvárásokat támaszt velük szemben. A klub mottója szellemében segíteni kívánják a jókat, hogy tudásuk teret nyerjen, s orientálni az erőseket, hol van a legnagyobb szükség rájuk.
Az alapítók szándéka szerint a Kiválóságok Klubja valóban kiválóságok klubja. Bekerülni nehéz, tagként helytállni tiszteletre méltó.

A Kiválóságok Klubja elsődleges fontosságúnak tekinti a közösség szolgálatát, a jótékonyságot és a társadalmi szolidaritást, ám a szó szoros értelmében vett klub, melynek alapvető funkciója, hogy a tagjai jól érezzék magukat benne. Célunk, hogy a programok, összejövetelek a jó hangulat, a barátság nyújtotta kellemes alkotói légkörben bontakozzanak ki, és a klubtagok élvezzék az együttlétet, az együttgondolkodást és a közös cselekvést.
Hiszünk a jókedv erejében.

Bejelentkezés